Cisco Networking Academy
BorderLeft.gif
nada.gif
Cisco Networking Academy

Cisco Academy Networking Program je určený pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí majú predpoklady úspešne pracovať a presadiť sa v náročnom odvetví informačných a komunikačných technológii.

BorderRight.gif
Bottom2.png
ButtonP.png ButtonBP.png