Cisco Networking Academy
BorderLeft.gif
nada.gif

CCNA 1 Exploration v4.0: Základy sieťových technológií (alternatívny rozpis pre 9 alebo 18 týždňové štúdium)

Týždeň Kapitola Popis
1 1 1 Začiatok štúdia; Úvod do počítačovej problematiky
1 - Living in a Network-Centric World
2 2, 3 2, 3 2 – Communications Over the Networks
3 – OSI: Application Layer Functionality
3 4, 5 3, 4 3 – OSI: Application Layer Functionality
4 – OSI: Transport Layer
4 6, 7, 8 4, 5 4 – OSI: Transport Layer
5 - OSI: Network Layer
5 9, 10 6 6 – Addressing the Network – IPv4
6 11, 12 7, 8 7 – OSI: Data Link Layer
8 – OSI: Physical Layer
7 13, 14 9, 10 9 – Ethernet
10 – Planning and Cabling Networks
8 15, 16, 17 10, 11 10 – Planning and Cabling Networks
11 – Configuring and Testing Your Network
9 18 --- Opakovanie a záverečné skúšky

CCNA 2 Exploration v4.0: Smerovacie protokoly a koncepty (alternatívny rozpis pre 9 alebo 18 týždňové štúdium)

Týždeň Kapitola Popis
1 1 1 1 – Introduction to Routing and Packet forwarding
2 2, 3 2, 3 2 – Static Routing
3 – Introduction to Dynamic Routing Protocols
3 4, 5 4, 5 4 - Distance Vector Routing Protocols
5 – RIP version 1
4 6, 7, 8 5, 6 5 – RIP version 1
6 – VLSM and CIDR
5 9, 10 6, 7 6 – VLSM and CIDR
7 – RIPv2
6 11, 12 7, 8 7 – RIPv2
8 – The Routing Table: a A Closer Look
7 13, 14 9, 10 9 – EIGRP
10 – Link State Routing Protocols
8 15, 16, 17 11 11 – OSPF
9 18 --- Opakovanie a záverečné skúšky
BorderRight.gif
Bottom2.png
ButtonP.png ButtonBP.png