Cisco Networking Academy
BorderLeft.gif
nada.gif

A. Všeobecné informácie

Vstupné vedomosti
Požadované: žiadne
Užitočné: práca s Microsoft Office; práca s internetom; základy elektrotechniky a elektroniky
Inštruktor
Ing. Jozef Porubský
e-mail: jporubsky@spsnmnv.sk
e-mail: cisco@spsnmnv.sk
Inštruktor
Bc. Peter Sloboda
e-mail: sloboda@spsnmnv.sk
Učebnica
Požadované: žiadna (online)
Doporučené: Moderní komunikační sítě (Pužmanová), Počítačové siete a ich aplikácie (Kállay, Peniak)
Voliteľné: Computer Networks (Andrew Tannenbaum); CCNA First-Year Companion Guide (Amato et. al); CCNA Exam: Certification Guide (Odom); Cisco Routing (Lewis)
Materiály
Zadania v papierovej forme
Stránka www v lokálnej podobe http://server225
Hodnotenie (nepovinné)
1 (A) >= 90%
2 (B) >= 80%
3 (C) >= 70%
4 (D) >= 60%
Počet vyučovacích hodín (teória)
45-minutová hodina 2x za týždeň plus doplnkové hodiny (samostatné) podľa vlastného uváženia (doporučené 8 hodín)
Cvičenia
1 až 3 45-minútové hodiny za týždeň podľa rozvrhu
Structured Cabling Project – projekt tvorby štruktúrovanej kabeláže
2 x 3 hodiny podľa rozvrhu (predmet prax v 4.ročníku resp. 2. PKŠ)

B. Hodnotenie

Práca doma
Voliteľné doporučené (vyžadované)
Vlastné poznámky
20% výsledky praktických cvičení a podklady
Online testovanie
20% prihlásenie do testovacieho systému - Assessment Server
Online záverečná skúška
20% príprava na CCNA skúšky - Assessment Server
Ústne odpovede
20% pred záverečnou skúškou - individuálne
Praktické záverečné skúšky
20% pred záverečnou skúškou – individuálne alebo skupinové
BorderRight.gif
Bottom2.png
ButtonP.png ButtonBP.png