Cisco Networking Academy
BorderLeft.gif
nada.gif

základné pojmy, s ktorými sa stretnete pri štúdiu:

 • CNAP – Cisco Networking Academy Program
 • CNA – Centrálna akadémia
 • RCNA – Regionálna akadémia (napr. TU Košice)
 • LCNA – Lokálna akadémia (napr. naša škola, alebo hociktorá iná stredná alebo vysoká škola)
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA™) – Certifikácia pre absolventov 1-4 semestra
 • Cisco Certified Network Professional (CCNP™) Certifikácia pre absolventov 5-8 semestra
 • Cisco Academy Training Center (CATC) – “tréningové” centrum, príprava inštruktorov
 • Cisco Networking Academy Curriculum – študijný plán, osnovy, obsah vyučovania
 • Cisco's Assessment Philosophy - ocenenie, ohodnotenie, klasifikácia
 • Fundamentals of Networking - Základy sieťovania
 • Fundamentals of Unix - Základy Unixu
 • Fundamentals of Web Design - Základy návrhu WWW stránok
 • Fundamentals of Voice and Data Cabling – pripravuje sa

Čo to je?

 • Inovačný edukačný program – nový model pre vzdelávanie a spoznávanie
 • Privátne/verejné partnerstvo za cieľom vzdelávania
 • 560-hodín, osem semestrov, web štúdium, príručky - curriculum; učenie Internet aplikácií a technologickej gramotnosti – a špecifický zručností: sieťové zásady, budovanie a manipulácia
 • Vyučovanie na stredných a vysokých školách, čiastočne súkromný sektor
 • Curriculum – obsah vzdelávania odpovedá národným štandardom (miery a pod.); zostavené je vzdelávacími a sieťovými odborníkmi
 • Spolupráca s akademickou sférou a budovanie sponzorských vzťahov

Čísla

 • Viac ako 232,013 študentov zaradených do výučby
 • 8,431 akadémií
 • 50 states and Washington, D.C.
 • 133 krajín
 • $20 million initial investment by Cisco Systems, Inc. and the Cisco Foundation (curriculum, equipment, and training.)

História

 • Semináre budovania obsahu vzdelávania
 • Kompletný program začal v októbri 1997

Užitočnosť a prospech

 • Príprava študentov na vysoké školy, pracovné miesta 21. storočia
 • Poskytovanie potrebných technológií a zdrojov pre školy

Pomoc pri príprave chýbajúcich IT odborníkov na trhu práce:

Adresy

BorderRight.gif
Bottom2.png
ButtonP.png ButtonBP.png