Faktúry:

Faktúra - Dátum: 04.02.2014 Daily Rest č.f.:0001400006 (PDF, ...MB): Faktura-strava-01-2014
Faktúra - Dátum: 07.02.2014 V-Elektra Slovakia s.r.o. č.f.:PZ9014000259 (PDF, ...MB): Faktura ele 07.02.2014
Faktúra - Dátum: 24.02.2014 ZSE Energia a.s. č.f.:1400197 (PDF, ...MB): Faktura-plyn-01-2014
Faktúra - Dátum: 28.02.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť č.f.:714027554 (PDF, ...MB): Faktura-voda-1-2014
Faktúra - Dátum: 03.03.2014 Daily Rest č.f.:0001400017 (PDF, ...MB): Faktura-strava-02-2014
Faktúra - Dátum: 17.03.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť č.f.:714035873 (PDF, ...MB): Faktura-voda-2-2014
Faktúra - Dátum: 19.03.2014 ZSE Energia a.s. č.f.:1400479 (PDF, ...MB): Faktura-plyn-02-2014
Faktúra - Dátum: 08.04.2014 Daily Rest č.f.:0001400031 (PDF, ...MB): Faktura-strava-03-2014
Faktúra - Dátum: 15.04.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť č.f.:714042808 (PDF, ...MB): Faktura-voda-3-2014
Faktúra - Dátum: 23.04.2014 ZSE Energia a.s. č.f.:1400702 (PDF, ...MB): Faktura-plyn-03-2014
Faktúra - Dátum: 05.05.2014 Daily Rest č.f.:0001400036 (PDF, ...MB): Faktura-strava-04-2014
Faktúra - Dátum: 19.05.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť č.f.:714051164 (PDF, ...MB): Faktura-voda-4-2014
Faktúra - Dátum: 20.05.2014 ZSE Energia a.s. č.f.:1400924 (PDF, ...MB): Faktura-plyn-04-2014
Faktúra - Dátum: 03.06.2014 Daily Rest č.f.:0001400054 (PDF, ...MB): Faktura-strava-05-2014
Faktúra - Dátum: 16.06.2014 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-05-2014
Faktúra - Dátum: 16.06.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-5-2014
Faktúra - Dátum: 16.06.2014 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-smeti-2014
Faktúra - Dátum: 02.07.2014 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-06-2014
Faktúra - Dátum: 11.07.2014 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-06-2014
Faktúra - Dátum: 17.07.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-6-2014
Faktúra - Dátum: 11.08.2014 Schier Technik - školenie Solidworks č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-skolenie-SchierTechnik
Faktúra - Dátum: 18.08.2014 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-07-2014
Faktúra - Dátum: 19.08.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-7-2014
Faktúra - Dátum: 16.09.2014 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-08-2014
Faktúra - Dátum: 24.09.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-8-2014
Faktúra - Dátum: 25.09.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-9-2014
Faktúra - Dátum: 03.10.2014 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-09-2014
Faktúra - Dátum: 16.10.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-10-2014
Faktúra - Dátum: 17.10.2014 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-09-2014
Faktúra - Dátum: 04.11.2014 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-10-2014
Faktúra - Dátum: 19.11.2014 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-10-2014
Faktúra - Dátum: 21.11.2014 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-11-2014
Faktúra - Dátum: 02.12.2014 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-11-2014
Faktúra - Dátum: 15.12.2014 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-11-2014
Faktúra - Dátum: 19.12.2014 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-12-2014
Faktúra - Dátum: 12.01.2015 V-Elektra Slovakia s.r.o. Platby r.2015 č.f.:PZ9014000259 (PDF, ...MB): Faktura ele 2015
Faktúra - Dátum: 12.01.2015 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-12posed-2014
Faktúra - Dátum: 16.01.2015 V-Elektra Slovakia s.r.o. r.2014 č.f.:PZ9014000259 (PDF, ...MB): Faktura ele 2014
Faktúra - Dátum: 19.01.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-12-2014
Faktúra - Dátum: 02.02.2015 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-01-2015
Faktúra - Dátum: 12.02.2015 Zahraničná služobná cesta - Letenky č.f.:........... (PDF, ...MB): Zahranicna SC - letenky
Faktúra - Dátum: 13.02.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-01-2015
Faktúra - Dátum: 23.02.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-01-2015
Faktúra - Dátum: 02.03.2015 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-02-2015
Faktúra - Dátum: 09.03.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-02-2015
Faktúra - Dátum: 17.03.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-02-2015
Faktúra - Dátum: 01.04.2015 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-03-2015
Faktúra - Dátum: 17.04.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-03-2015
Faktúra - Dátum: 23.04.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-04-2015
Faktúra - Dátum: 04.05.2015 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-04-2015
Faktúra - Dátum: 20.05.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-04-2015
Faktúra - Dátum: 20.05.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-05-2015
Faktúra - Dátum: 02.06.2015 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-smeti-2015
Faktúra - Dátum: 04.06.2015 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-05-2015
Faktúra - Dátum: 15.06.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-05-2015
Faktúra - Dátum: 19.06.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-06-2015
Faktúra - Dátum: 01.07.2015 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-06-2015
Faktúra - Dátum: 15.07.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-07-2015
Faktúra - Dátum: 17.07.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-06-2015
Faktúra - Dátum: 17.08.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-08-2015
Faktúra - Dátum: 18.08.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-07-2015
Faktúra - Dátum: 19.09.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-09-2015
Faktúra - Dátum: 21.09.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-08-2015
Faktúra - Dátum: 06.10.2015 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-09-2015
Faktúra - Dátum: 19.10.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-09-2015
Faktúra - Dátum: 02.11.2015 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-10-2015
Faktúra - Dátum: 12.11.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-10-2015
Faktúra - Dátum: 16.11.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-10-2015
Faktúra - Dátum: 19.11.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-11-2015
Faktúra - Dátum: 22.12.2015 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-10-11-2015
Faktúra - Dátum: 25.11.2015 V-Elektra Slovakia s.r.o. č.f.: (PDF, ...MB): Dohoda_o_platbach_za_elektrinu_11-2015
Faktúra - Dátum: 26.11.2015 TELECOM - Peter Sučan č.f.:........... (PDF, ...MB): Servis_telefonov_11-2015
Faktúra - Dátum: 30.11.2015 Daily Rest č.f.:................ (PDF, ...MB): Faktura-strava-11-2015
Faktúra - Dátum: 15.12.2015 ZSE Energia a.s. č.f.:...... (PDF, ...MB): Faktura-plyn-11-2015
Faktúra - Dátum: 17.12.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie č.f.:........... (PDF, ...MB): Faktura-voda-12-2015
Faktúra - Dátum: 17.01.2016 Anton Miskech č.f.:........... (PDF, ...MB): Rekonstrukcia_skoly_17.01.2016
Došlé faktúry - Dátum: január - december 2016 :................ (PDF, ...MB): Došlé faktúry-2016
Došlé faktúry - Dátum: január - december 2017 :................ (PDF, ...MB): Došlé faktúry-2017
Došlé faktúry - Dátum: január - december 2018 :................ (PDF, ...MB): Došlé faktúry-2018