netacad.net
_________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________
nmnv (10,4K)
Solárne kolektory
____________________
ascskola (2,9K)
moodle
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Informácie

Rodičovské združenieRodičovské združenie pri SOŠ:

Kontaktné informácie:

Združenie rodičov pri Strednej odbornej škole
alebo v skratke
Združenie rodičov pri SOŠ
Bzinská 11,
Nové Mesto nad Váhom
915 01
IČO: 42147590
č.ú: 3079631457/ 0200

Stanovy Rodičovského združenia: PDF - DOWNLOAD

Organizačný plán 2018-2019 RZ: PDF - DOWNLOAD

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2016 (DOC): DOC - DOWNLOAD

Vyhlásenie 2 percentá (DOC): DOC - DOWNLOAD