Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________


Ochrana osobných údajov ____________________

ascskola (36K) Spoločne bez hraníc
____________________
ascskola (14K)
projekt C.L.M.R.E.S.
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Venujte 2% z dane

Sú to peniaze, ktoré by Vám tak či tak nezostali. Ich poukázaním Občianskemu združeniu - Združeniu rodičov pri Strednej odbornej škole, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom o nič neprichádzate.
Aj keď nejde o veľký príspevok, pomôže študentom školy. Financie budú použité na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu zakúpením moderných učebných pomôcok a na vylepšenie prostredia v škole.
2 % z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani, ani za predchádzajúce obdobia.

Identifikačné údaje o našom združení:
Združenie rodičov pri Strednej odbornej škole, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, 915 01,
IČO: 42147590.


Aktuálne tlačivá na stiahnutie sú v prílohách.

ĎAKUJEME.

Dôležité termíny:
• do 31. marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
• do 30. apríla 2021 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Aktuálne tlačivá NOVÉ na 2020 (EDITOVATEĽNÉ PDF) je zverejnené v prílohe č.1 a pokúšame sa získať editovateľné PDF vyhlásenia s potvrdením na rok 2020 (teraz mame len z obdobia 2019) v prílohe č.2.
Príloha č.:
1. predvyplnené tlačivo vyhlásenia za obdobie 2020 s údajmi ZR pri SPŠ
2. prázdne tlačivo vyhlásenia a potvrdenia za obdobie 2019


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 26.08.2013, 08:39:24
Posledná modifikácia: 11.02.2021, 08:48:45

Prílohy:
Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: V2Pv20-RZ-SPS-0.pdf 
Veľkosť: 135510B 
Typ: application/pdfPríloha 1 (V2Pv20-RZ-SPS-0.pdf) | Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: V2Pv19clean.pdf 
Veľkosť: 81238B 
Typ: application/pdfPríloha 2 (V2Pv19clean.pdf) | 

<< naspäť

TOP