Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Štúdium

Študijné odbory | Duálne vzdelávanie


Odbory a firmy v systéme duálneho vzdelávania

Odbory v systéme duálneho vzdelávania:
• 2411 K MECHANIK NASTAVOVAČ
• 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
• 2679 K MECHANIK MECHATRONIK
• 2697 K MECHANIK ELEKTROTECHNIK
4-ročné štúdium, maturita, výučný list.

Počet prijímaných žiakov v prijímacom konaní na škol. rok 2020/2021:

podľa požiadaviek firiem.
Ako postupovať pri výbere štúdia v duálnom systéme vzdelávania nájdete v prílohe.

Zoznam zamestnávateľov - firiem, ktoré poskytujú praktické vyučovanie a s ktorými má SPŠ Nové Mesto nad Váhom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní:
• ANTEC, s.r.o., Považany,
• Askoll Slovakia s.r.o., Potvorice,
• Branson Ultrasonics, a.s., Nové Mesto nad Váhom,
• Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o., Kočovce,
• Manz Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom,
• Masterwork Corp s.r.o., Nové Mesto nad Váhom,
• Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Nové Mesto nad Váhom,
• Tc Contact, spol. s.r.o., Nové Mesto nad Váhom,
• Vacuumschmelze s.r.o., Horná Streda,
• Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom.

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa §17 vybranému uchádzačovi vydá zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má SPŠ Nové Mesto nad Váhom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, POTVRDENIE a uchádzač priloží toto POTVRDENIE k prihláške na štúdium.
Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené samostatne podľa kritérií pre klasické štúdium a s ohľadom na požiadavky firiem. O umiestnení uchádzača vo firme rozhoduje firma.
V prílohe kritériá prijímacieho konania na školský rok 2019/2020, kritériá prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 budú zverejnené neskôr.

Prílohy:
Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: kriteria prijimania ZS-19-20_spsnmnv_0.pdf 
Veľkosť: 170018B 
Typ: application/pdfPríloha 0 (kriteria prijimania ZS-19-20_spsnmnv_0.pdf) | Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: dual postup.pdf 
Veľkosť: 188279B 
Typ: application/pdfPríloha 1 (dual postup.pdf) | 
Posledná modifikácia: 22.11.2019, 19:00:06