Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Štúdium

Študijné odbory | Absolvent ZŠ


3917 M 02 Technické a informatické služby (TIS) - v strojárstve

4-ročný študijný odbor ukončený s maturitným vysvedčením

Stupeň vzdelania: úplné stredné vzdelanie ISCED 3A, ŠkVP v súlade so ŠVP 39 špeciálne technické odbory

Žiak získa vedomosti a zručnosti z účtovníctva, financií, manažmentu, marketingu a základné znalosti z oblasti strojárstva a výpočtovej techniky. Absolvent nájde uplatnenie vo funkcii účtovníka, pracovníka sekretariátu, obchodného oddelenia, skladového hospodárstva, asistenta vedúceho a v mnohých iných pracovných zaradeniach. Je vhodnou predprípravou na vysokoškolské štúdium ekonomického ale aj strojárskeho smeru.

Učebný plán je v prílohe.

Prílohy:
Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: ŠkVP UP 3917 M TIS_1-3roc-16-17.pdf 
Veľkosť: 242197B 
Typ: application/pdf 
Modifikovaný: 29.10.2011, 20:06:01Príloha 0 (ŠkVP UP 3917 M TIS_1-3roc-16-17.pdf) | 
Posledná modifikácia: 08.10.2019, 08:24:38