Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Štúdium

Študijné odbory | Absolvent ZŠ


2411 K Mechanik nastavovač

4-ročný študijný odbor ukončený s maturitným vysvedčením a s výučným listom.

Stupeň vzdelania: úplné stredné vzdelanie ISCED 3A, ŠkVP v súlade so ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Aj duálne vzdelávanie

Absolvent je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti pri obsluhe obrábacích strojov a zariadení. Vie nastavovať, obsluhovať a vykonávať údržbu všetkých druhov a typov konvenčných obrábacích strojov s rôznym druhom automatizácie, číslicovo riadených strojov, obrábacích centier, obrábacích liniek a ich príslušenstva a vytvárať jednoduché riadiace programy. Dokáže efektívne využívať prostriedky výpočtovej techniky a progresívne informačné technológie pri riešení úloh, súvisiacich s výrobným procesom.
Ovláda technologické postupy v strojovom obrábaní a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky.

Učebný plán aj učebný plán pre duálne vzdelávanie v prílohách.

Prílohy:
Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: ŠkVP UP 2411 K  MN_1-2roc-16-17.pdf 
Veľkosť: 209856B 
Typ: application/pdf 
Modifikovaný: 18.01.2016, 14:25:56Príloha 0 (ŠkVP UP 2411 K MN_1-2roc-16-17.pdf) | Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: ŠkVP UP 2411 K mechanik nastavovač-duál-16-17.pdf 
Veľkosť: 261460B 
Typ: application/pdfPríloha 1 (ŠkVP UP 2411 K mechanik nastavovač-duál-16-17.pdf) | 
Posledná modifikácia: 08.10.2019, 08:24:16