Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Štúdium

Študijné odbory | Absolvent ZŠ


2697 K Mechanik elektrotechnik

4-ročný študijný odbor ukončený s maturitným vysvedčením a s výučným listom

Stupeň vzdelania: úplné stredné vzdelanie ISCED 3A, ŠkVP v súlade so ŠVP 26 elektrotechnika
Aj duálne vzdelávanie

Absolvent vie vykonávať mechanické, elektronické, prípadne elektromechanické práce, ktoré súvisia s montážou, výrobou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním elektronických prvkov a zariadení.
Vie odstrániť obvodové a programové poruchy elektronických celkov, skúšať a opravovať podľa technickej dokumentácie. Je schopný voliť samostatne správny spôsob zostavovania, odlaďovania a oživovania zložitých sústav elektronických zariadení.
Po ukončení štúdia môže absolvent pracovať vo výrobe ako servisný pracovník, majster, plánovač, zásobovač alebo dispečer.

Učebný plán je v prílohe.

Prílohy:
Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: ŠkVP UP 2697 K 00 ME_1-2roc-16-17.pdf 
Veľkosť: 213660B 
Typ: application/pdf 
Modifikovaný: 18.01.2016, 14:23:59Príloha 0 (ŠkVP UP 2697 K 00 ME_1-2roc-16-17.pdf) | 
Posledná modifikácia: 08.10.2019, 08:22:33