Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Štúdium

Študijné odbory | Absolvent ZŠ


2381 M Strojárstvo - špecializ. Grafické systémy alebo Programovanie NC strojov

4-ročné štúdium, študijný odbor ukončený s maturitným vysvedčením
Stupeň vzdelania: úplné stredné vzdelanie ISCED 3A,
Názov ŠkVP: Špecialista počítačom podporovaných technológií v strojárstve

ŠkVP v súlade so ŠVP 23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA

špecializácia na Grafické systémy alebo Programovanie NC strojov

Počítačom podporované technológie v strojárstve, návrh súčiastok, strojov a zariadení, tvorba technickej dokumentácie cez počítač, meranie parametrov častí strojov, programovanie CNC strojov, aplikácia programov Autodesk Inventor, EdgeCAM.

Učebný plán v prílohe.

Prílohy:
Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: ŠkVP UP 2381 M strojarstvo-16-17.pdf 
Veľkosť: 220631B 
Typ: application/pdf 
Modifikovaný: 31.10.2014, 20:14:43Príloha 0 (ŠkVP UP 2381 M strojarstvo-16-17.pdf) | 
Posledná modifikácia: 08.10.2019, 08:23:36