Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Štúdium

Študijné odbory | Absolvent ZŠ


2675 M Elektrotechnika - oblasť Automatizácia a priemyselná informatika

4-ročný študijný odbor ukončený s maturitným vysvedčením
Stupeň vzdelania: úplné stredné vzdelanie ISCED 3A, ŠkVP v súlade so ŠVP 26 elektrotechnika
ŠkVP: Priemyselná informatika a počítačové siete
Automatické riadenie výrobných procesov, princípy automatizácie a regulácie, tvorba riadiacich programov, programovanie s využitím prvkov firmy Siemens, návrh a realizácia obvodov riadených mikropočítačom, elektrotechnické merania, elektrotechnická spôsobilosť.

Učebný plán v prílohe.

Prílohy:
Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: ŠkVP UP 2675 M elektrotechnikaAUT-16-17.pdf 
Veľkosť: 272108B 
Typ: application/pdf 
Modifikovaný: 31.10.2014, 20:14:15Príloha 0 (ŠkVP UP 2675 M elektrotechnikaAUT-16-17.pdf) | 
Posledná modifikácia: 06.10.2017, 11:16:37