Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Štúdium

Študijné odbory | Absolvent ZŠ


2561 M Informačné a sieťové technológie

4-ročný študijný odbor ukončený s maturitným vysvedčením
Stupeň vzdelania: úplné stredné vzdelanie ISCED 3A, ŠkVP v súlade so ŠVP 25 informačné a komunikačné technológie
ŠkVP: Informačné a sieťové technológie pre prax
Návrh počítačových zostáv, inštalovanie softvéru, riešenie antivírovej ochrany, pripojenie periférnych zariadení, opravy a údržba hardvéru a softvéru, ladenie optimálneho výkonu zostavy, návrh, inštalácia a správa počítačovej siete, tvorba web. stránok a databáz, objektové programovanie.
Súbežne možnosť štúdia v lokálnej CISCO akadémii.
Učebný plán v prílohe.

Prílohy:
Neznmy typ sboru;  
Súbor: ŠkVP UP 2561 M IST_1roc-17-18.docx 
Veľkosť: 20973B 
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 
Modifikovaný: 06.10.2017, 11:22:31Príloha 0 (ŠkVP UP 2561 M IST_1roc-17-18.docx) | 
Posledná modifikácia: 08.10.2019, 08:20:18