Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Štúdium

Prijímacie konanie


Prijímacie konanie pre absolventov ZŠ.

Ponuka študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021:

4-ročné študijné odbory:
2381 M strojárstvo - špecializácia na Grafické systémy alebo Programovanie NC strojov,
2675 M elektrotechnika - špecializácia na Priemyselnú informatiku,
2561 M informačné a sieťové technológie,
2411 K mechanik nastavovač - aj výučný list z odboru,
2413 K mechanik strojov a zariadení - aj výučný list z odboru,
2697 K mechanik elektrotechnik - aj výučný list z odboru,
2679 K mechanik mechatronik - aj výučný list z odboru,

O jednotlivých odboroch sa dozviete viac v časti Študijné odbory.

Duálne vzdelávanie v rámci Pilotného projektu ako prvá škola na Slovensku:
4-ročné štúdium ukončené maturitou a výučným listom
Odbory:
2679 K mechanik mechatronik
2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik
Vysoký podiel praktického vyučovania priamo vo firme (50%)
Žiak získa zdarma: stravu, pracovné oblečenie a cestovné,
Finančné ohodnotenie a možnosť motivačného štipendia,
Perspektívu budúceho zamestnania a profesijného rastu,
Poznatky o najmodernejších technológiách,
Možnosť ubytovania v školskom internáte.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 budú zverejnené neskôr, v prílohe kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020.

V prílohách aj ukážky prijímacích skúšok z MAT a SJL z predchádzajúcich prijímacích skúšok.

Prílohy:
Neznmy typ sboru;  
Súbor: SJL1-prijem2013-2014.PDF 
Veľkosť: 294245B 
Typ: application/x-downloadPríloha 0 (SJL1-prijem2013-2014.PDF) | Neznmy typ sboru;  
Súbor: MAT2-prijem2013-2014.PDF 
Veľkosť: 142390B 
Typ: application/x-downloadPríloha 1 (MAT2-prijem2013-2014.PDF) | Neznmy typ sboru;  
Súbor: kriteria prijimania ZS-19-20_spsnmnv.pdf 
Veľkosť: 170018B 
Typ: Príloha 2 (kriteria prijimania ZS-19-20_spsnmnv.pdf) | 
Posledná modifikácia: 19.02.2020, 09:30:07