Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Štúdium

Aktivity, projekty, práce žiakov a učiteľov


Culture and work in Europe (2018-2020)

1.októbra 2018 sa rozbehol na našej škole ďalší projekt Erasmus+, a to s názvom „Culture and work in Europe“ (Kultúra a práca v Európe). V tomto projekte sú našimi partnermi 4 školy: stredná škola z nemeckého Mönchengladbachu, škola z malého mesta Požega v Chorvátsku a škola z mestečka Statte na juhu Talianska.
Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom oboznámiť sa so situáciou zamestnanosti v Európe, vedieť sa prispôsobiť zmenám, ktoré prináša doba, dať študentom šancu nájsť si prácu po svojej školskej kariére. Preto je dôležité, aby študenti získali kultúrne zručnosti a znalosti o ekonomických štruktúrach v iných európskych krajinách. Študenti musia pochopiť dôležitosť flexibility, ktorú európske pracovné prostredie vyžaduje.
Počas 2 rokov projektu budú mať možnosť študenti navštíviť partnerské školy, uvidia pracovnú situáciu v partnerských školách, budú spoločne pracovať a vzdelávať sa na niekoľkých workshopoch, získajú nové kontakty s ľuďmi z iných krajín, oboznámia sa s možnosťami zamestnania v partnerských krajinách v kontexte so sociálnym zázemím a kultúrnymi tradíciami a zvykmi. Všetky komunikácie budú prebiehať v angličtine.
Úvodné pracovné stretnutie (1.10 – 5.10. 2018) sa uskutočnilo v škole z Talianska - Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Statte (koordinátor tohto projektu), na ktorom sa zástupcovia jednotlivých škôl – učitelia dohodli na programe, termínoch a úlohách jednotlivých škôl.
Prvá mobilita pre študentov je plánovaná už v decembri 2018 v Mönchengladbachu, na ktorú študenti z každej školy prinesú návrhy loga projektu a predstavia tradície a zvyky svojich krajín.

Prílohách fotodokumentácia z pracovného stretnutia v Taliansku.

Prílohy:
Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: PrivitanieVskole.jpg 
Veľkosť: 225630B 
Typ: image/jpegPríloha 0 (PrivitanieVskole.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: PrehliadkaGrottaglieKeramika.jpg 
Veľkosť: 294525B 
Typ: image/jpegPríloha 1 (PrehliadkaGrottaglieKeramika.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: PrehliadkaStarehoMesta.jpg 
Veľkosť: 542196B 
Typ: image/jpegPríloha 2 (PrehliadkaStarehoMesta.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: workshop_1.JPG 
Veľkosť: 414698B 
Typ: image/jpegPríloha 3 (workshop_1.JPG) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: VskoleSpartnermi.jpg 
Veľkosť: 395334B 
Typ: image/jpegPríloha 4 (VskoleSpartnermi.jpg) | 
Posledná modifikácia: 05.11.2018, 08:35:07