Flash / grafická verzia portálu: www.spsnmnv.sk.

Submenu

Prihlásenie (login)

InfoBox

MailBox

mailbox:

vymazať e-mail
pridať e-mail

Anketa


Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

> archív ankiet

Štúdium 

Študijné odbory | Duálne vzdelávanie


Odbory a firmy v systéme duálneho vzdelávania

Odbory v systéme duálneho vzdelávania:
• 2411 K MECHANIK NASTAVOVAČ
• 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
• 2679 K MECHANIK MECHATRONIK
4-ročné štúdium, maturita, výučný list.

Počet prijímaných žiakov v prijímacom konaní na škol. rok 2018/2019:
spolu 1 trieda,
min.17, max.31 žiakov,
podľa požiadaviek firiem.

Zoznam zamestnávateľov - firiem, ktoré poskytujú praktické vyučovanie a s ktorými má SPŠ Nové Mesto nad Váhom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní:
• Askoll Slovakia s.r.o., Potvorice,
• Branson Ultrasonics, a.s., Nové Mesto nad Váhom,
• Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o., Kočovce,
• Manz Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom,
• Vacuumschmelze s.r.o., Horná Streda,
• Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Nové Mesto nad Váhom.

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa §17 vybranému uchádzačovi vydá zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má SPŠ Nové Mesto nad Váhom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, POTVRDENIE a uchádzač priloží toto POTVRDENIE k prihláške na štúdium.
Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené samostatne podľa kritérií pre klasické štúdium a s ohľadom na požiadavky firiem. O umiestnení uchádzača vo firme rozhoduje firma.
V prílohe informačne kritériá prijímacieho konania z minulého školského roku. Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2018/2019 budú zverejnené neskôr v zmysle platnej legislatívy.Prílohy:
Príloha 0 (kriteria prijimania ZS-16-17_0.pdf) | 
Posledná modifikácia: 06.10.2017, 11:23:25Copyright © 2004, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom. Štruktúra portálu | RSS 2.0 kanál
Valid XHTML 1.0 Strict & CSS L2.