Flash / grafická verzia portálu: www.spsnmnv.sk.

Submenu

Prihlásenie (login)

InfoBox

MailBox

mailbox:

vymazať e-mail
pridať e-mail

Anketa


Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

> archív ankiet

Štúdium 

Prijímacie konanie


Prijímacie konanie pre absolventov ZŠ.

Ponuka študijných a učebných odborov pre školský rok 2017/2018:

4-ročné študijné odbory:
2381 M strojárstvo - špecializácia na Grafické systémy alebo Programovanie NC strojov,
2675 M elektrotechnika - špecializácia na Automatizáciu a priemyselnú informatiku,
2561 M informačné a sieťové technológie,
3917 M 02 TIS v strojárstve,
2411 K mechanik nastavovač - aj výučný list z odboru,
2413 K mechanik strojov a zariadení - aj výučný list z odboru,
2697 K mechanik elektrotechnik - aj výučný list z odboru,
2679 K mechanik mechatronik - aj výučný list z odboru,

O jednotlivých odboroch sa dozviete viac v časti Študijné odbory.

Duálne vzdelávanie v rámci Pilotného projektu ako prvá škola na Slovensku:
4-ročné štúdium ukončené maturitou a certifikátom udeleným Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou za praktickú časť vyučovania
Odbory:
2679 K mechanik mechatronik
v duálnom vzdelávaní pod názvom Mechatronik (technik s elektrotechnickou spôsobilosťou)
2411 K mechanik nastavovač
v duálnom vzdelávaní pod názvom Priemyselný mechanik (programovanie a obsluha CNC obrábacích strojov a liniek)

Vysoký podiel praktického vyučovania priamo vo firme (50%)
Žiak získa zdarma: stravu, pracovné oblečenie a cestovné,
Finančné ohodnotenie a možnosť motivačného štipendia,
Perspektívu budúceho zamestnania a profesijného rastu,
Poznatky o najmodernejších technológiách,
Možnosť ubytovania v školskom internáte.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018 budú zverejnené neskôr. V prílohe sú zverejnené kritériá prijímania na školský rok 2016/2017.

V prílohách aj ukážky prijímacích skúšok z MAT a SJL z predchádzajúcich prijímacích skúšok.Prílohy:
Príloha 0 (SJL1-prijem2013-2014.PDF) | Príloha 1 (MAT2-prijem2013-2014.PDF) | Príloha 2 (kriteria prijimania ZS-17-18_spsnmnv.pdf) | 
Posledná modifikácia: 21.03.2017, 12:42:50

Copyright © 2004, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom. Štruktúra portálu | RSS 2.0 kanál
Valid XHTML 1.0 Strict & CSS L2.