Flash / grafická verzia portálu: www.spsnmnv.sk.

Submenu

Prihlásenie (login)

InfoBox

MailBox

mailbox:

vymazať e-mail
pridať e-mail

Anketa


Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

> archív ankiet

Štúdium 

Aktivity, projekty, práce žiakov a učiteľov


S YRobotom do sveta robotiky

Projekt s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia

Názov projektu: S YRobotom do sveta robotiky

Obdržaný príspevok k oblasti podpory: Podpora techniky

Stručná charakteristika projektu:
Cieľom projektu je spopularizovanie medzi žiakmi robotiku a programovanie robotov, zvýšenie atraktivity štúdia automatizácie a priemyselnej informatiky zavedením do výučby otvoreného hardvéru Yrobot. Materiálne vybavenie zakúpené z projektu bude využívané vo výučbe aj v mimoškolskej činnosti v rámci technického krúžku.

Cieľom projektu je spopularizovať medzi žiakmi problematiku robotiky a programovania robotov a zvýšiť atraktivitu štúdia v oblasti automatizácie a priemyselnej informatiky zavedením do výučby otvoreného hardvéru Yrobot.

Časové obdobie projektu 01.12.2015 - 30.06.2016

Cieľová skupina projektu:
Cieľovou skupinou boli žiaci elektrotechnických študijných odborov. Aktívne sa zapojili žiaci zo všetkých ročníkov v rámci technického krúžku, kde spolupracovali, vzájomne sa učili, starší odovzdávali poznatky a skúsenosti mladším.

Ciele a úlohy projektu.
Zvýšenie motivácie a záujmu o robotiku a programovanie s využitím systému Yrobot. Vytvorenie tímu žiakov z rôznych tried a odborov od 1. po 4. ročník – pri riešení projektu sa učili riadiť projekt, organizovať si prácu, spolupracovať. Zoznámenie sa s Yrobot-om, programovanie Yrobot - formou skupinovej práce. Technické vybavenie 5 kompletných pracovísk pre vyučovanie programovania s Yrobotom.

Výsledky projektu
Hlavné zámery projektu sme dosiahli. Projekt a jeho prínos žiaci hodnotia jednoznačne pozitívne. Hlavne získané technické a prístrojové vybavenie, ktoré žiaci využívajú nielen v škole v rámci výučby, ale aj pre riešenie svojich projektov.

Prílohy:
Príloha 0 (Mlady-tvorca_Nitra-2016_1.jpg) | Príloha 1 (kruzok_ucime-sa-programovat-1_1.jpg) | Príloha 2 (Prve-stretnutie-s-Yrobotom_3_1.jpg) | Príloha 3 (Prve-stretnutie-s-Yrobotom_1_1.jpg) | Príloha 4 (propagacia v skole_0_0.jpg) | Príloha 5 (yrobot_1.jpg) | 
Posledná modifikácia: 17.10.2016, 07:07:00

Copyright © 2004, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom. Štruktúra portálu | RSS 2.0 kanál
Valid XHTML 1.0 Strict & CSS L2.