Odpredaj, nájom majetku TSK v správe SPŠ:

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...68,0 KB): zamer-3.3.2015 DOWNLOAD

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...203,0 KB): zamer-16.10.2015 DOWNLOAD

Obchodná verejná súťaž - nájom - AUTOCVIČISKO majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...188,0 KB): OVS najom AUTOCVICISKO-27.6.2016 DOWNLOAD

Obchodná verejná súťaž - nájom - BUFET majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...189,0 KB): OVS najom BUFET -1.8.2016 DOWNLOAD

Zámer nájmu majetku Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...186,0 KB): zámer nájmu Školská kuchyňa-4.5.2017 DOWNLOAD

Zámer nájmu majetku Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...98,2 KB): zámer nájmu Bufet-4.5.2017 DOWNLOAD

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania antén a vysielačov pre mobilných operátorov majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...188 KB): OVS prenájom nebytových priestorov-05.01.2018 DOWNLOAD

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania kovoobrábania majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...188 KB): OVS prenájom nebytových priestorov-08.01.2018 DOWNLOAD

Nájomná_zmluva 1-2018 kovoobrábanie - majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...188 KB): Nájomná_zmluva 1-2018 kovoobrábanie-08.03.2018 DOWNLOAD

Nájomná_zmluva 2-2018 O2 - majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...188 KB): Nájomná_zmluva 2-2018 O2-09.04.2018 DOWNLOAD

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania antén a vysielačov pre internetových operátorov majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...184 KB): OVS prenájom nebytových priestorov-07.02.2019 DOWNLOAD

Obchodná verejná súťaž c1/2021 - prenájom nebytových priestorov za účelom umiestnenia optických technológií pre internetové pripojenie majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...428 KB): OVS c1/2021 prenájom nebytových priestorov -01.02.2021 DOWNLOAD

Obchodná verejná súťaž c2/2021- prenájom nebytových priestorov za účelom umiestnenia optických technológií pre internetové pripojenie majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...184 KB): OVS c.2/2021 prenájom nebytových priestorov -19.04.2021 DOWNLOAD