Odpredaj, nájom majetku TSK v správe SPŠ:

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...68,0 KB): zamer-3.3.2015 DOWNLOAD

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...203,0 KB): zamer-16.10.2015 DOWNLOAD

Obchodná verejná súťaž - nájom - AUTOCVIČISKO majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...188,0 KB): OVS najom AUTOCVICISKO-27.6.2016 DOWNLOAD

Obchodná verejná súťaž - nájom - BUFET majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...189,0 KB): OVS najom BUFET -1.8.2016 DOWNLOAD

Zámer nájmu majetku Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...186,0 KB): zámer nájmu Školská kuchyňa-4.5.2017 DOWNLOAD

Zámer nájmu majetku Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...98,2 KB): zámer nájmu Bufet-4.5.2017 DOWNLOAD

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania antén a vysielačov pre mobilných operátorov majetok Trenčianského samosprávneho kraja v správe SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, ...188 KB): OVS prenájom nebytových priestorov-8.6.2017 DOWNLOAD