panel

Časový rozvrh

esflogo (3K)

www.esf.gov.sk www.esf.gov.sk

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
Audio - HW

OS

Aplikácie

užívateľské meno:
heslo:


     Aktuality MMK
Audacity
Free softvér pre nahrávanie a editáciu zvukových záznamov. Je jednoduchý a intuitívny. Má lokalizáciu v českom jazyku, takže nie je prekážkou ani "neanglickým" užívateľom. Môžete si ho stiahnuť z tejto adresy alebo priamo na adrese projektu.
Viac

     Anketa Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

     Časový rozpis školení


1) Vstupný minikurz počítačovej terminológie - najfrekventovanejšie pojmy v anglickom jazyku, ktoré sa pri práci s PC môžu vyskytnúť.
Termín:
 • 1. - 3. skupina 11. október 2005 5 vyučovacích hodín
 • 4. - 6. skupina 27. október 2005 5 vyučovacích hodín
 • 7. - 9. skupina 9. máj 2006        5 vyučovacích hodín
 • 10. - 12. skupina 10. máj 2006   5 vyučovacích hodín


 • 2) Súbor základných školení
 • elektronická komunikácia (internet, e-mail a základy PC) 10 hodín
 • tvorba textov (word) 15 hodín
 • tvorba tabuliek a grafov (excel) 15 hodín
 • maľovanie (paint) 15 hodín
 • multimédia a tvorba prezentácií (powerpoint) 25 hodín

  Termín: 1. - 3. skupina
  V mesiacoch október až december dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách a v januári raz za dva týždne podľa priloženého harmonogramu.

  Termín: 4. - 6. skupina
  V mesiacoch november až december február dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách a v januári a februári raz za dva týždne podľa priloženého harmonogramu.

  Termín: 7. - 8. skupina
  Školenie v mesiacoch máj až jún 2006 raz za dva týždne vo štvrtok v popoludňajších hodinách, resp. v nasledujúcu sobotu v dopoludňajších hodinách a jedno týždňové školenie počas letných prázdnin, t.j. 3.7. - 7.7.2006 a v septembri raz týždenne vo štvrtok v popoludňajších hodinách.

  Termín: 9. skupina
  Školenie v mesiacoch máj až jún 2006 každý týždeň vo štvrtok v popoludňajších hodinách, resp. v nasledujúcu sobotu v dopoludňajších hodinách a v septembri raz týždenne vo štvrtok v popoludňajších hodinách.

  Termín: 10. skupina
  Jedno týždňové školenie počas letných prázdnin v mesiaci júl a jedno školenie v auguste v termíne od 21.8. - 31.8.2006 v dopoludňajších hodinách.

  Termín: 11. - 12. skupina
  Školenie v mesiacoch máj až jún 2006 raz za dva týždne vo štvrtok v popoludňajších hodinách, resp. v nasledujúcu sobotu v dopoludňajších hodinách a jedno týždňové školenie počas letných prázdnin, t.j. 21.8. - 24.8.2006 a v októbri raz týždenne vo štvrtok v popoludňajších hodinách.

  V období medzi stretnutiami bude uplatňovaná dištančná forma vzdelávania (e-learning). Školitelia budú zverejňovať na webovej stránke ZSPŠ (www.spsnmnv.sk/mmk) zadania súvisiace s preberanými témami, ktoré účastníci po vypracovaní odošlú do určeného termínu elektronickou poštou na e-mailovú adresu školiteľa.

  3) Záverečné overenie teoretických vedomostí a praktických zručností
  Predvedenie schopnosti vytvoriť a editovať text, tabuľku, graf, nakresliť jednoduchý obrázok a predvedenie vopred zadanej jednoduchej prezentácie (aplikácia získaných vedomostí a zručností vo svojej práci)
  Termín:
  1. - 6. skupina apríl 2006
  7. - 12. skupina november 2006
 • Projekt Multimediálne kráľovstvo, 2005-2007 Združená stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom