Zmluvy:

Zmluva o dielo - Výmena daždových vpustí: Zmluva PDF 26.05.2011

Zmluva o dielo - Izolácia a kontrola strešného plášťa: Zmluva PDF 02.07.2011

Zmluva o dielo - Oprava elektrickej inštalácie: Zmluva PDF 09.08.2011

Kúpna zmluva - Škoda Octavia Ambiente 1,2 Tsi: Zmluva PDF 24.11.2011

Zmluva o spolupráci pri prevádzke CISCO akadémie: Zmluva PDF 31.02.2012

Darovacia zmluva č.0682-2011-Štátny_pedagogický_ústav: Zmluva PDF 02.04.2012

Darovacia zmluva č.0683-2011-Štátny_pedagogický_ústav: Zmluva PDF 02.04.2012

Zmluva o dielo - Oprava striech: Zmluva PDF 10.08.2012

Zmluva o dielo - Výmena vodovodnej prípojky: Zmluva PDF 10.08.2012

Zmluva NN č. 2121200324 o združených službách dodávky elektriny: Zmluva PDF 14.12.2012

Zmluva o združenej dodávke plynu: Zmluva PDF 14.12.2012

Zmluva o výpožičke MŠVVaS SR: Zmluva PDF 10.02.2014

Darovacia zmluva - Siemens: Zmluva PDF 18.02.2014

Zmluva o poskytnutí propagačných služieb - EMERSON,a.s.: Zmluva PDF 6.10.2014

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby: Zmluva PDF 1.12.2014

Darovacia zmluva - Siemens: Zmluva PDF 3.12.2014

Rámcová zmluva + Čiastková zmluva Datalan a.s.: Zmluva PDF 28.1.2015

Zmluva o duálnom vzdelávaní - HELLA: Zmluva PDF 5.5.2015

Zmluva o duálnom vzdelávaní - Vacuumschmelze: Zmluva PDF 6.5.2015

Zmluva o duálnom vzdelávaní - ASKOLL: Zmluva PDF 6.5.2015

Zmluva o duálnom vzdelávaní - MANZ: Zmluva PDF 6.5.2015

Zmluva o duálnom vzdelávaní - Emerson a.s.: Zmluva PDF 7.5.2015

Zmluva o nájme Orange Slovensko: Zmluva PDF 29.5.2015

Zmluva o spracúvaní osobných údajov: Zmluva PDF 23.6.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu vlády SR: Zmluva PDF 26.6.2015

Dodatok k zmluve o duálnom vzdelávaní - Emerson_a.s.: Zmluva PDF 31.08.2015

Darovacia zmluva - Siemens: Zmluva PDF 16.09.2015

Zmluva o poskytnutí propagačných služieb - EMERSON,a.s.: Zmluva PDF 7.10.2015

Zmluva o sponzorstve - Nadácia Reinhold a Carmen Wurth: Zmluva PDF 12.10.2015

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu: Zmluva PDF 21.10.2015

Zmluva o zabezpečení financovania súťaží žiakov: Zmluva PDF 09.11.2015

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu: Zmluva PDF 18.11.2015

Zmluva o dielo - modernizácia SPŠ - Anton Miškech: Zmluva PDF 25.11.2015

Darovacia zmluva - ASKOLL: Zmluva PDF 27.11.2015

Zmluva o poskytnutí grantu č.142/15_SS - Nadácia Volkswagen Slovakia: Zmluva PDF 08.12.2015

Kúpnopredajná zmluva - Minitraktor: Zmluva PDF 09.12.2015

Darovacia zmluva - Slovnaft, a.s.: Zmluva PDF 15.12.2015

Darovacia zmluva - TC_CONTACT: Zmluva PDF 18.12.2015

Dodatok k zmluve o duálnom vzdelávaní - ASKOLL: Zmluva PDF 25.01.2016

Dodatok k zmluve o duálnom vzdelávaní - HELLA: Zmluva PDF 25.01.2016

Zmluva o duálnom vzdelávaní - Silgan_Metal_Packaging: Zmluva PDF 30.03.2016

Sponzorská zmluva - TRW: Zmluva PDF 04.04.2016

Dodatok k zmluve o duálnom vzdelávaní - Emerson_a.s.-sekcia Branson: Zmluva PDF 13.06.2016

Zmluva - Zateplenie stropu šatní v TeV areáli - Green Projekt s.r.o.: Zmluva PDF 05.08.2016 - zverejnená 08.08.2016

Zmluva o duálnom vzdelávaní : BRANSON Ultrasonics a.s. Zmluva PDF 22.08.2016

Darovacia zmluva - Siemens: Zmluva PDF 05.09.2016

Zmluva o prenájme - Bufet: Zmluva PDF 09.09.2016

Zmluva o poskytnutí grantu - Projekt Erasmus+: Zmluva PDF 21.09.2016

Zmluva o nájme - Autocvičisko - Jaroslav Prekop: Zmluva PDF 28.09.2016

Zmluva o poskytnutí propragačných služieb - Branson Ultrasonics.: Zmluva PDF 10.10.2016

Zmluva o dielo - Oprava plochej strechy stropu šatní - KUDOS s.r.o.: Zmluva PDF 12.10.2016

Licenčná zmluva - KROS.: Zmluva PDF 17.10.2016

Zmluva o spolupráci - Štátny inštitút odborného vzdelávania: Zmluva PDF 02.11.2016

Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ: Zmluva PDF 09.11.2016

Darovacia zmluva Danone: Zmluva PDF 05.12.2016

Zmluva o dodávke plynu: Zmluva PDF 12.12.2016

Zmluva o zvereni majetku statu: Zmluva PDF 14.12.2016

Darovacia zmluva Manz: Zmluva PDF 22.12.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta: Zmluva PDF 24.01.2017

Darovacia zmluva Vacuumschmelze: Zmluva PDF 25.01.2017

Zmluva o poskytnutí propagačných služieb - Branson: Zmluva PDF 01.02.2017

Dodatok č.1 k zmluve: CISCO Zmluva PDF 10.02.2017

Darovacia zmluva ZSE: Zmluva PDF 20.02.2017

Sponzorská zmluva TRW: Zmluva PDF 27.03.2017

Darovacia zmluva ASKOLL: Zmluva PDF 30.03.2017

Zmluva o prenájme tlakových fliaš: Zmluva PDF 20.04.2017

Kúpna zmluva - Traktorova kosačka: Šupa Zmluva PDF 09.06.2017

Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu - Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Zmluva PDF 23.06.2017

Darovacia zmluva C&A Mode s.r.o. Rakoľuby Zmluva PDF 28.06.2017

Zmluva o dodávke elektriny: MAGNA ENERGIA Zmluva PDF 04.09.2017

Zmluva o prenájme nebztových priestorov: BUFET Zmluva PDF 04.09.2017

Darovacia zmluva: SIEMENS Zmluva PDF 05.09.2017

Zmluva o partnerstve: Zmluva PDF 29.09.2017

Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov: Zmluva PDF 13.10.2017

Zmluva o poskytnutí propragačných služieb - Branson Ultrasonics.: Zmluva PDF 17.10.2017

Zmluva o zabezpečení a financovaní súťaží žiakov: Zmluva PDF 09.11.2017

Zmluva o dielo - Oprava rozvodu ústredného kúrenia: Zmluva PDF 13.11.2017

Zmluva o nájme - Kuchyňa: Zmluva PDF 14.11.2017

Darovacia zmluva KJG a.s.: Zmluva PDF 11.12.2017

Zmluva o dielo - Úpravňa vody: Zmluva PDF 15.12.2017

Rámcová kúpna zmluva ŠEVT: Zmluva PDF 01.01.2018

Nájomná_zmluva 1-2018 kovoobrábanie: Zmluva PDF 08.03.2018

Darovacia zmluva NN Tatry Sympatia d.s.s.: Zmluva PDF 16.03.2018

Darovacia zmluva ZSE: Zmluva PDF 28.03.2018

Nájomná zmluva 2-2018 O2: Zmluva PDF 09.04.2018

Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia PONTIS: Zmluva PDF 16.04.2018

Zmluva o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov: Zmluva PDF 17.04.2018

Zmluva o spolupráci TRW: Zmluva PDF 17.04.2018

Zmluva o dielo 01/2018 L.U.N.A 1 s.r.o.: Zmluva PDF 26.06.2018

Zmluva na počítačové ekonomické programy KROS.: Zmluva PDF 30.08.2018

Darovacia zmluva Siemens: Zmluva PDF 04.09.2018

Zmluva Erasmus + : Zmluva PDF 12.09.2018

Zmluva o poskytnutí propagačných služieb BRANSON Ultrasonic a.s.: Zmluva PDF 10.10.2018

Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ: Zmluva PDF 05.11.2018

Kúpna zmluva PC zostavy - PHC Slovakia s.r.o.: Zmluva PDF 2019 26.11.2018

Zmluva o dielo REYMAX: Zmluva PDF 13.12.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny -MAGNA ENERGIA a.s.: Zmluva PDF 2019 28.12.2018

Zmluva o dodávke plynu -SPP a.s.: Zmluva PDF 2019 28.12.2018

Darovacia zmluva ZSE a.s.: Zmluva PDF 2019 uverejnena 31.01.2019

Zmluva o duálnom vzdelávaní TC CONTACT.: Zmluva PDF 2019 uverejnena 12.03.2019

Zmluva o duálnom vzdelávaní ANTEC.: Zmluva PDF 2019 uverejnena 26.03.2019

Zmluva o duálnom vzdelávaní Masterwork-Corp.: Zmluva PDF 2019 uverejnena 29.03.2019

Zmluva o spolupráci TRW Automotive Slovakia: Zmluva PDF 2019 uverejnena 02.04.2019

Nájomná zmluva č. 1/2019 ICSS: Zmluva PDF uverejnena 31.05.2019

Zmluva o dielo č. 1/2019 Rekonštrukcia ciest v areáli školy : Zmluva PDF uverejnena 15.7.2019

Darovacia zmluva SILGAN : Zmluva PDF uverejnena 7.8.2019

Darovacia zmluva SIEMENS : Zmluva PDF uverejnena 28.8.2019

Darovacia zmluva - CNC Profihala : Zmluva PDF uverejnena 1.9.2019

Darovacia zmluva - CEMAC : Zmluva PDF uverejnena 1.9.2019

Darovacia zmluva - Nadácia Pontis : Zmluva PDF uverejnena 5.9.2019

Darovacia zmluva - Masterwork Corp s.r.o. : Zmluva PDF uverejnena 20.9.2019

Zmluva o poskytnutí propagačných služieb BRANSON Ultrasonic a.s. : Zmluva PDF uverejnena 01.10.2019

Darovacia zmluva - VERTIV Slovakia : Zmluva PDF uverejnena 16.10.2019

Darovacia zmluva - STORAGE s.r.o. : Zmluva PDF uverejnena 21.10.2019

Zmluva o spolupráci STU SjF : Zmluva PDF uverejnena 24.10.2019

Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ: Zmluva PDF uverejnena 07.11.2019

Darovacia zmluva Majtech Slovakia : Zmluva PDF uverejnena 25.11.2019

Čiastková zmluva o dodávke elektriny - MAGNA: Zmluva PDF uverejnena 19.12.2019

Zmluva o dodávke zemného plynu - A.En. Slovensko s.r.o.: Zmluva PDF uverejnena 20.12.2019

Zmluva o duálnom vzdelávaní - ML Produktion, s.r.o.: Zmluva PDF uverejnena 22.01.2020

Darovacia zmluva - ZSE a.s. : Zmluva PDF uverejnena 31.01.2020

Darovacia zmluva - CNC Profihala : Zmluva PDF uverejnena 28.04.2020

Darovacia zmluva - CEMAC : Zmluva PDF uverejnena 28.04.2020

Darovacia zmluva - SIEMENS : Zmluva PDF uverejnena 07.05.2020